Министърът на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов ще извършат проверка на напредъка на дейностите за изграждане на междусистемната газова връзка между България-Сърбия, предаде БНР. На 1 февруари беше поставено началото на изграждане на интерконектора, като се предвижда газопроводът да бъде въведен в експлоатация до октомври тази година.

Снимка: БГНЕС

Изграждането на нов газопровод, който да свърже газопреносните системи на България и Сърбия предвижда проектът. Около 170 километра е общата дължина на трасето. То се разпростира от българския град Нови Искър до сръбския Ниш. На наша територия инфраструктурата е с дължина около 62 километра и включва две газопроводни отклонения – до общините Сливница и Драгоман, което ще позволи и газификацията на населените места по трасето на тръбата.

Газовата връзка ще бъде реверсивна и ще бъде с капацитет 1,8 милиарда кубически метра газ. Това ще даде възможност за диверсификация на доставките на природен газ за региона, чрез осигуряване на нови източници и маршрути на синьо гориво.

България ще получи достъп до източници на газ от Западна Европа по изцяло нов маршрут, а Сърбия – до терминалите за втечнен природен газ и други алтернативни източници в региона.

Проектът е подкрепен от Европейската комисия и цели да се подобри както интеграцията на газовия пазар, така и конкуренцията между доставчиците в полза на бизнеса и домакинствата.

Около 140 милиона лева ще струва българският участък на интерконектора и се финансира чрез собствени средства на „Булгартрансгаз“, привлечен финансов ресурс, както и с пари по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Механизма за Свързване на Европа.

Предвижда се газ по тази тръба да потече до октомври тази година.


Share Follow

Leave A Reply