Днес изтича крайният срок за регистрация на социологическите агенции в Централната избирателна комисия (ЦИК) за провеждане на проучвания в изборния ден на 2 април, съобщава БТА.

снимка: БГНЕС

ЦИК ще приема заявления за регистрация до 17:00 часа. Освен заявленията, агенциите трябва да представят удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано 31 януари 2023 г.; списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони; изрично пълномощно от представляващото агенцията лице, когато документите се подават от упълномощено лице, като не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено; методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, както и кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“.

До 30 март агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в Районните избирателни комисии (РИК) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, пред които ще се осъществява анкетирането.

снимка: БГНЕС

Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко три метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост към изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес.

снимка: БГНЕС

Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден (exit-poll), се оповестяват не по-рано от 20:00 ч. на изборния ден. Изрично се забранява, под каквато и да е форма, публичното огласяване на резултати от изследванията екзитпол преди приключването и обявяването на края на изборния ден от ЦИК.

Снимка: БГНЕС

Също така резултатите от допитвания до общественото мнение по повод изборите за народни представители не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.


Share Follow

Leave A Reply