Министерският съвет (МС) възлага на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възложи на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД (ВМЗ) обновяването на съхранявани във въоръжените сили военновременни запаси, представляващи боеприпаси. Това става ясно от решение на МС, публикувано в системата за правна информация, предаде Novini.bg.

Обновяването на запасите да бъде извършено чрез сключване на договор между Министерството на отбраната и ВМЗ ЕАД за замяна на боеприпаси с новопроизведени такива от публичното предприятие, посочва се още в решението.

В изпълнение на сключения договор за замяна посочените в него боеприпаси на стойност 346 852 401,60 лв. с ДДС се прехвърлят в собственост на ВМЗ ЕАД. Предприятието трябва да извърши производството на боеприпаси, прехвърлянето на собствеността и предаването на същото количество боеприпаси на Министерството на отбраната по договора за замяна за период не по-дълъг от 36 месеца, гласи още решението.

По-рано този месец Министерският съвет прие наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната.

Промените касаеха начина на обновяване на съхраняваните във въоръжените сили ведомствени военновременни запаси, представляващи въоръжение и боеприпаси. Освен чрез закупуване на въоръжение и боеприпаси при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му обновяването на запасите от тях да може да се извършва и чрез замяна на наличните с новопроизведени такива.

Обновяването чрез замяна да се извършва от държавни публични предприятия след възлагане от Министерския съвет по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, гласи още решението от 15 март.

В средата на месец март служебният министър Димитър Стоянов участва в среща с европейския комисар по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон и заместник-министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова, които посетиха производствените бази на ВМЗ ЕАД в Иганово и Сопот. На срещата се коментира увеличаване на капацитета на отбранителната индустрия за произвеждане на повече боеприпаси, които са необходими за попълване на запасите, заяви Стоянов. По думите му запасите от определени муниции на държавите членки на Европейския съюз и на НАТО са на изчерпване и за това е необходимо да се произведат по-голямо количество боеприпаси.


Share Follow

Leave A Reply