Тази нощ България преминава към лятното часово време. В 03:00 ч. в неделя преместваме стрелките с час напред.

2021 г. трябваше да е последната, в която времето се сменя според европейските планове. Отново не е сигурно, че ще е за последен път, въпреки че Европейският парламент гласува през 2019 г. да се откаже изцяло от промените в часовото време.

Страните, избрали да се придържат към лятното часово време, трябваше да спрат процеса през март 2021, докато тези, които предпочитат зимния график, щяха да извършат последната промяна през октомври, когато по принцип се връщаме към астрономическото време, припомня Нова тв.

Системата на лятното часово време е въведена с цел пестене на разходи за осветление, чрез използването на дневна светлина. При нея официалното време се измества обикновено с един час по-напред от астрономическото време, като остава така за пролетните и летните месеци. Това цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище.

В ЕС директива 2000/84/EG регламентира преминаването към лятно часово време. Директивата определя началото и края на периода за всички страни от ЕС. Тя се преразглежда и удължава на всеки пет години. Други европейски страни, които са извън състава на ЕС също я спазват.

Идеята за лятно часово време за пръв път се въвежда на практика от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април – 1 октомври 1916 г. Скоро след това Великобритания последват примера, като в началото въвежда лятно време от 21 май до 1 октомври 1916 г.

Лятното часово време е въведено в България на 1 април 1979 година.


Share Follow

Leave A Reply