Служебното правителство ще направи всичко възможно да подпомогне завършването на всички инфраструктурни проекти. В това увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери. От Камарата на строителите сигнализираха пред БНР за наличието на сериозни рискове за ВиК проектите заради липсата на средства в размер на общо 450 млн. лева за довършването им.

Инж. Иван Моллов обясни, че индексацията по проектите, одобрена в размер на 15 процента, е крайно недостатъчна и разликата до реалното поскъпване трябва да бъде поета от държавния бюджет.

От своя страна ресорният министър отговори, че тези средства не са никак малко.

„Веднъж оперативните програми, по които се ползват парите, се осигури 15% индексация, а другата част индексацията, която касае ВиК дружествата, те също ще бъдат осигурени, за всяко ВиК дружество по различен начин, така че не смятам, че обхватът на парите, за които наистина се нуждаят, е чак толкова голям, защото индексацията касае на практика само период, в който строителство следва да бъде индексирано, тоест 15% върху целия договор не е никак малко. Държавата ще трябва да направи всичко възможно да осигури финансиране на индексацията“, коментира министър Шишков.


Share Follow

Leave A Reply