Ученици от Кърджали събраха пари от продажба на собственоръчно изработени мартеници и закупиха автоматичен дефибрилатор за своето училище, съобщи БНР.

Първото в областта устройство вече е поставено в средно училище „Петко Р. Славейков“. Според инструктора по първа помощ Александър Манушев дефибрилатори трябва да има на места с много хора, каквито са училищата:

„Ние сме длъжни именно в училищата и на местата, където има деца, да осигурим най-високите стандарти за безопасност. Автоматичните дефибрилатори е необходимо да ги има на такива места, защото в съвременния свят внезапният сърдечен арест е най-честата причина за смърт, изобщо. Когато имаме медицинска помощ, дефибрилация, лекарски екип, всичко това може да доведе до спасяване на пострадалия, но само в първите няколко минути“.


Share Follow

Leave A Reply