Има секции в страната, в които машините са дефектирали и се преминава изцяло на хартиено гласуване, съобщиха от ЦИК. „За 16 машини получихме информация във вчерашния ден при диагностиката на машините. Останалите са в днешния ден. Основно проблемите са, че изобщо не стартира машината. В един случай имаме липса на карти, в други случаи картите на сработват с машината. Общо взето това са проблемите. В тези секции се продължава в момента само с хартиени бюлетини“.

Има места, където са се появили само бели бюлетини от машината и комисиите са дали възможност да се гласува повторно. „Комисиите са си съставили протокол за тези ситуации, така че в края на изборния ден, когато преброяват гласовете – те са установяват с преброяване и на машинните бюлетини – ще се отрази това обстоятелство, за да могат контролите да бъдат удовлетворени. В случая, СИК е действала правилно. И в други такива случаи – имахме едно обаждане за машина, която е отпечатала много много къса бюлетина и не се вижда как е гласувал избирателят – там също са дали указания да му създаде възможност втори път да гласува. На места не е дадена възможност – на две или три места – на избирателя да гласува втори път, но препоръката на ЦИК е в такива случаи да се даде възможност на избирателя да гласува още веднъж като бъде съставен протокол и бъде отразено това обстоятелство“.

„Получихме доста обаждания, че на бюлетините от машините не се поставят печати. Трябва да поставят секционните комисии един печат, след като бъде отпечатана бюлетината за машинно гласуване и преди пускането в кутията. Искам да обърна внимание на обстоятелството, че машините бюлетини и са винаги действителни. Дори да се пуснати в кутията машинни бюлетини без печат, те също ще бъдат действителни, но все пак трябва да се изпълнява законът. Нека да поставят секционните комисии печат върху машинните бюлетини“.


Share Follow

Leave A Reply