Обединен регистър за академично признаване на висше образование в чужбина предлага за обществено обсъждане на сайта си Министерството на образованието и науката, предаде БНР.

Поддържаните регистри от Националния център за информация и документация към момента са три – на издадените удостоверения за академично признаване, на обезсилените такива и на отказите за академично признаване.

Ненужна административна тежест и риск от пропуски създава проверката във всеки един от тях. С предложените промени се цели създаване на обединен регистър, както и да се отстранят някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление, посочват от Министерството на образованието и науката.

Част от данните в новия регистър ще бъдат публични, но достъпът до удостоверенията за признаване на висше образование ще е индивидуален. Предвижда се такъв да имат и конкретни държавни органи или други лица, които могат да изискват предоставянето на удостоверения за академично признаване.
Промените ще улеснят български, чужди граждани, чужденци с предоставена международна закрила, държавни органи, потенциални работодатели, висши училища.

Share Follow

Leave A Reply