18 април е Международен ден за опазване на недвижимото културно наследство, който се отбелязва от 1984 година по решение на ЮНЕСКО, предава БНР. У нас той ще бъде посветен на 100 години от рождението на проф. арх. Пейо Бербенлиев и професионалните му постижения в сферата на опазването на недвижимото културно наследство.

Денят е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.

От деветте български обекта в Списъка на културното и природно наследство на ЮНЕСКО, седем са културни паметници – Боянската църква, Мадарският конник, Тракийската гробница в Казанлък, Скалните църкви на село Иваново, Русенско, Древният Несебър, Рилският манастир, Тракийската гробница в Свещари.

Арх. Пейо Бербенлиев в началото на 60-те години става директор на Националния институт за паметниците на културата и с раница на гърба обикаля ценностите на България с надеждата да бъдат съхранени за бъдещето. Специализирал консервация в Италия, изпраща десетки млади български консерватори в елитните школи в Италия, Белгия, Франция, за да защитава чрез тях нивото на световните професионални критерии и етиката на консервацията. Полага основата на националната система за опазване на  културното наследство.

В Централния дом на архитекта ще бъде представена изложбата “Брациговска архитектурно-строителна школа” с автор арх. Десислава Димитрова. Можете да разгледате изложба-конкурс на дипломантите от катедра “История и теория на архитектурата” на Университета за архитектура, строителство и геодезия за стипендията, учредена в чест на проф. Бербенлиев.


Share Follow

Leave A Reply