Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ беше включен в националната електроенергийна система днес в 10:02 часа, съобщиха от централата. Блокът беше спрян планово на 15 април за изпълнение на планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пропуск на топлоносител.

След извършване на необходимите работи по локализиране и отстраняване на пропуска са направени тестове и изпитания на оборудването, предвидени съгласно изискванията за безопасна експлоатация. Проверките потвърждават работоспособността на съоръженията и системите.

В съответствие с технологичния регламент натоварването на блока се извършва поетапно и ще продължи до достигането на пълна мощност.

Пети енергоблок на централата работи съгласно графика за електропроизводство.


Share Follow

Leave A Reply