Социалният министър Ивайло Калфин обяви, че спира и рестартира проекта „Обучение и заетост“, част от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Като причина бяха представени два мотива в рамките на два дни. Проектът е насочен към намаляване на безработицата, чрез обучаване и наемане на безработни с евросредства. Вчера социалният министър обяви, че спира класирането по нея и ще го поднови веднага след великденските празници.

Като причина за рестарта Калфин изтъкна огромния интерес на фирмите към него. За два дни са регистрирани 3720 кандидати със заявления на обща стойност 120 млн. лева, като за проекта засега са отделени само 8 млн. „Появи се липса на увереност за това, че всички кандидатствали са били поставени при равни условия по време на самото кандидатстване, затова реших да рестартирам програмата.“, обясни Калфин.

По-късно той призна, че има съмнения за злоупотреби и, за да избегне по-голям скандал, той е решил да прекрати процедурата. Министърът е възложил на контролните органи, които се занимават с проверки и злоупотреби в еврофондовете да разследват въпроса. Данните показват, че всичките 3720 фирми са регистрирани в първите 19 минути от началото на кампанията, което означава, че във всяко от бюрата е имало нова регистрация на всеки 1-2 секунди. „Реално погледнато е напълно възможно да има записвания през 2 секунди, защото в 107 бюра работят общо 300 служители“, обясни Калфин, но не можа да обясни защо е имало регистрации и в събота.

Министърът и вицепремиер, получил награда за прозрачно управление, обяви, че е предприел тези действия, за да се избегнат всякакви по-нататъшни съмнения за злоупотреби. След почивните дни програмата ще претърпи някои корекции и ще има по-голям бюджет – от 8 млн. ще се увеличи на 30 млн. лева. „Основната цел на промените е от една страна – да се отговори по-пълно на желанията на бизнеса и същевременно да се даде гаранция за равнопоставеност на кандидатите и по-добра ефективност и прозрачност на публичните разходи“, обясни Калфин.

След втория старт на проекта всяка фирма ще може да наема до 6 безработни, като задължително условие е поне половината от всички назначени да бъдат на възраст над 54 години. Това е благоприятно за развитието на малкия и среден бизнес.

Програма „Обучение и заетост“ е насочена към трайно безработни, ниско образовани хора, регистрирани в бюрата по труда. Целевите групи за участие са хора до 29-годишна възраст, лица, които са обект на месечно социално осигуряване, и лица над 50-годишна възраст. С привилегия са трайно безработните и хората в предпенсионна възраст. Работодателите могат да бъдат частни фирми или организации от публичния сектор, които обучават и наемат безработни лица за срок до 12 месеца. Има възможност за назначаване и за срок до 3 месеца за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване или преодоляване на последствията от бедствия и аварии.


Share Follow

Leave A Reply