“Все още не е ясно кои са пилотните общини, които ще работят по проект за трайна интеграция на бежанци у нас”. Това каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова, пред БНР. Тя обясни, че не става дума за временни лагери и настаняване на големи групи хора, а за възлагане на нови ангажименти на общините при интерес на бежанци за трайно заселване у нас на семеен принцип.

Гинка Чавдарова снимка: БГНЕС

Гинка Чавдарова
снимка: БГНЕС

Чавдарова поясни, че става въпрос за следващ етап в интеграцията, който към момента се поема от БЧК и НПО, но по нормативни документи тази роля ще бъде поета от общините. Ще бъдат подбирани такива, които имат лош демографски профил, за да не се чувстват ощетени или изместени техните жители, допълни изпълнителният директор на Националното сдружение на общините. Стана ясно, че те ще трябва да уредят и поемат битовото устройване на заселващите се – намиране на подходящи жилища, на детски градини и училища за децата, записване при личен лекар, регистриране в съответните структури на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.

Гинка Чавдарова снимка: БГНЕС

Гинка Чавдарова
снимка: БГНЕС

Готовността и намеренията на общините са за семеен тип миграция, която ще оживи района, ще осигури разнообразие на работна ръка и ще създаде перспектива за обезлюдени райони, подчерта Гинка Чавдарова.

Елеонора Николова снимка: БГНЕС

Елеонора Николова
снимка: БГНЕС

От своя страна Елеонора Николова от Центъра за превенция на организираната престъпност и корупцията изтъкна необходимостта от завишена степен на наказателна репресия по отношение на каналджийството и трафика на хора като престъпление, което директно застрашава националната ни сигурност. В интервю за БНР тя отбеляза, че сред належащите мерки е изземването на МПС, които се използват за трафик на хора, независимо чия собственост са и каква е тяхната стойност. Николова каза това в навечерието на предстоящата кръгла маса на тема „Бежанската криза – предизвикателство пред българските институции. Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с бежанския проблем“.

Елеонора Николова снимка: БГНЕС

Елеонора Николова
снимка: БГНЕС

Сега според Елеонора Николова съществуват наказания без зададен минимум, които позволяват директно преминаване към пробация и те са неадекватни на заплахата. Николова цитира последните социологически проучвания, според които напрежението от притока на бежанци владее 61% от умовете на българите, а 64 на сто смятат, че това генерира риск.


Share Follow

Leave A Reply