22 октомври е последният срок, в който избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят своето право на вот, но желаят да гласуват, трябва да заявят, че искат да гласуват в подвижна урна. Заявяването става в писмена форма чрез образец, подписан саморъчно и изпратен по пощата, по факс или чрез електронно заявление, или чрез упълномощено лице, което да го подаде в общинската администрация. Това, което трябва да се приложи към заявлението, е копие от документа за ТЕЛК (НЕЛК).

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Днес до 17 ч. е и последният срок, в който избирателите, които имат различен постоянен и настоящ адрес, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес.


Share Follow

Leave A Reply