Започва изграждането на язовир “Луда Яна” в Панагюрище. Строителните работи ще са на стойност над 56 милиона лева, съобщават от регионалното ведомство. Язовирът ще захранва с питейна вода над 50 000 души, както в община Панагюрище, така и в други от област Пазарджик. В проектните изчисления е предвидено той да бъде с общ обем от 20 милиона кубически метра. Ще бъдат изградени пречиствателна станция за питейна вода.

язовир ''Луда Яна''

снимка: БГНЕС

Очаква се по време на строежа и след началото на експлоатацията на съоръжението да има разкрити 350 работни места, от които 30 ще са постоянни. От община Панагюрище уверяват, че първа копка ще направи консорциумът “Щрабаг-Станилов” и ще бъде изграден за 900 дни. Договорът, който бе сключен на 1 септември тази година, е за 56,3 млн. лв. От тях 80% са инвестиции от Световната банка и 20% са от държавния бюджет.

5043747

снимка: БГНЕС

Строителните работи ще започнат отначало, като ще се използва частично изградената стена, за която е установено, че отговаря на съвременните геоложки и сеизмологични изисквания. Останалите допълнителни съоръжения ще бъдат разрушени и изградени наново. Водоемът ще е с обем 20 млн. куб.м и височина на стената от почти 50 м. Това е средно голям язовир за питейни нужди. Основните съоръжения на хидровъзел “Луда Яна” са язовирна стена, водоземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води с капацитет 300 л/сек, два довеждащи водопровода и две помпени станции.

язовир ''Луда Яна''

снимка: Оборище.бг

Водоснабдителната верига от системи “Луда Яна” е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина “Радка”, площадки “Оптикоелектрон” и “Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общините Пазарджик и Стрелча.


Share Follow

Leave A Reply