Общото събрание на прокурорите избра днес мандатна, избирателна и две секционни комисии за избора на член на Висшия съдебен съвет, съобщиха от ВСС.

Събранието откри главният прокурор Сотир Цацаров. Единодушно за председател бе избран Виктор Малинов – прокурор от ВАП, който ще председателства, както днес така и следващото събрание на 21.01.2017 г.

Мандатната комисия бе избрана в състав:

 • Николай Божилов – прокурор от Апелативна прокуратура – Пловдив;
 • Йордан Стоев – зам. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София;
 • Юлиана Христова – прокурор от СГП.

Мандатната комисия отчете и обяви резултата за избор на членовете на избирателната комисия и на двете секционни комисии.

Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС Снимка: БТА /Минко Чернев/

Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС
Снимка: БТА /Минко Чернев/

Избирателната комисия от 7 редовни членове и 4-ма резервни бе избрана в състав:

 • Ангел Кънев – СРП – председател;
 • Рени Кирова от ОП – Плевен;
 • Мирослав Ангелов – ОП – София;
 • Дилян Минчев – ОП – Пловдив;
 • Анелия Трифонова – РП – Пловдив;
 • Детелин Георгиев – СГП – зам.председател;
 • Албена Величкова – ОП – София;
 • Стоян Пешев – ОП – Пазарджик;
 • Димитър Стефанов – Апелативна прокуратура – София;
 • Иван Тасков – СГП;
 • Александър Михайлов – РП – Пловдив.

Избрани бяха членовете на двете секционни избирателни комисии, първата от които ще отчита гласуването с хартиени бюлетини, а втората ще обработи получените гласове чрез електронно дистанционно гласуване през интернет.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Първа секционна избирателна комисия бе избрана в състав:

 • Сийка Дечева – СРП – председател;
 • Анна Викова – ОП – Пловдив – член;
 • Ралица Данкова – РП – Костинброд – член;
 • Даниела Харитонова – РП – Горна Оряховица – резервен член;
 • Христо Белстойнев – РП – Самоков – резервен член.

Втора секционна избирателна комисия бе избрана в състав:

 • Светослав Милушев – СРП – председател;
 • Елин Алексов – Военно-окръжна прокуратура – София – член;
 • Калина Кънчева – РП – Тетевен – член;
 • Цанка Богомилова – РП – Горна Оряховица – резервен член;
 • Виолета Желева – СРП – резервен член.
Розалин Трендафилов Снимка: Дарик радио Хасково /архив/

Розалин Трендафилов
Снимка: Дарик радио Хасково /архив/

Общото събрание продължи с изслушването на единствения кандидат за член на настоящия състав на Висшия съдебен съвет Розалин Петков Трендафилов. Неговата кандидатура бе издигната от прокурорите от съдебно – следствения район на Окръжна прокуратура – Хасково. Към кандидата не са постъпили предварително становища и въпроси от магистрати и от професионални организации.


Share Follow

Leave A Reply