Заместник министър-председателят по подготовката на председателството на Съвета на ЕС – 2018 г. Деница Златева проведе работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов. На нея двамата съставиха план за засилено сътрудничество по отношение подготовката на инфраструктурата за Председателството, която да гарантира навременното приключване на ремонтните дейности.

Деница Златева– служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

Деница Златева– служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

Вицепремиерът Деница Златева призова към усилена координация и взаимен контрол при подготовката и възлагането на обществените поръчки при организирането на председателството. Ускоряването на ремонтните дейности в обектите, в които ще се проведат над 220 срещи през първите шест месеца на 2018 г., беше определено като основен приоритет. Златева изтъкна, че е от изключителна важност обликът на НДК и културната му стойност да бъдат напълно съхранени. Диалогът с всички заинтересовани страни и прозрачността пред обществеността ще бъдат ръководни принципи в процеса на реновирането на инфраструктурата, свързана с провеждането на председателството, категорични бяха вицепремиерът и министърът.

снимка: НДК

снимка: НДК

Спас Попниколов гарантира, че регионалното ведомство ще подпомогне с експертиза планирането на мерките, които ще бъдат приети с оглед на гарантирането на сигурността на НДК по време на председателството. Координационните действия ще бъдат продължени на работна среща с всички отговорни институции и заинтересованите страни в процеса по подготовката на НДК за председателството през следващата седмица.


Leave A Reply