Делегатите на 49-ия Конгрес на БСП решиха председателят на партията да се избира пряко.Съгласно приетия текст от новия Устав на партията председателят на БСП ще се избира чрез пряк вътрешнопартиен избор по ред и условия, определени от Националния съвет на партията. 493 от делегатите гласуваха „за“, 86 бяха „против“, а 37 се „въздържаха“. Червените депутати ще имат право да бъдат в парламента до 12 години, реши също конгресът.Въпреки споровете срещу революционната промяна, при гласуването тя е била подкрепена от 532 от делегатите, а само 50 са били „против“. Това ограничение обаче няма да се отнася за председателя на БСП.

5301010

При балотаж, изборът е редовен, ако са участвали повече от половината от членовете на БСП. Избран за председател се счита този кандидат, който е получил повече от половината от гласовете на участвалите в гласуването.

БСП

Когато изборът на председател съвпада с пълен цикъл на отчет и избори в партията, новоизбраният председател встъпва в длъжност едновременно с новоизбраните органи. В случаите, когато не съвпада, той встъпва в длъжност на първото заседание на НС след провеждане на избора.


Leave A Reply