Всеки тунел има отговорник по безопасността. Това коментира пред БНТ Йонко Иванов от Съюза на професионалните автоинструктори. Тази разпоредба е разписана още 2007 г., поясни той по повод инцидента в тунела “Ечемишка” на магистрала “Хемус”. От Агенция “Пътна инфраструктура” не могат да посочат чия е вината за трагедията.

ечемишка

“Тази наредба е доста стара. Там пише, че на период от 5 години трябва да се правят проверки. Това не изключва факта, че се променя статута на този тунел. Едно е да минат 10 000 автомобила, друго е да минат 100 000. Както мен ме карат да карам със зимни гуми, така аз искам да карам по безопасни пътища (…) Трябва да загине човек, за да направим нещо в тази държава”, заяви Иванов.

Тунел “Ечемишка” не е ремонтиран от 1984 година, когато всъщност е бил пуснат в експлоатация. Това пък коментира пред БНР инж. Ясен Ишев, член на Управителния съвет на Научно-техническите съюзи по транспорта. По думите му нормативната база изисква два пъти годишно да се прави обследване на съоръженията. Трагичният случай показва, че болшинството от тези съоръжения в България не се поддържат адекватно, каза още Ишев.

ечемишка

“Според мен и според това, което чувам, а и съгласно нормативната база, тези прегледи, които се правят на съоръженията, включително и металната конструкция на тунелите, се правят два пъти в годината – пролет и есен, и се дава заключение дали те са годни за експлоатация, или трябва да има някакви превантивни или по-тежки ремонти”, каза инж. Ишев.

Действащата нормативна уредба задължава обследващите конструкцията инженери, освен технически доклад, да изготвят и технически паспорт на съоръжението.

ечемишка

“Септември месец, разбрах от медиите, е правено такова обследване на тези тръби, при което е установено, че едната е в по-тежко състояние, т.е. тази, която води в посока Варна, и там е започнал ремонтът, а другата тръба е оставена за експлоатация. Тук трябва да се търси отговорът на въпроса дали е съставен такъв технически паспорт, и какво е записано в него. Ако е записано, че се препоръчва да се направят съответните ремонтни работи и да се отстранят опасните елементи от конструкцията, преди да се пусне движението, то тогава вината е в експлоатацията, а не в инженера, който е обследвал конструкцията”, коментира Цвятко Тужаров от Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

 

 


Share Follow

Leave A Reply