Електроенергийната система е стабилна. Има излишък от електроенергия, предприели сме всички действия и имаме резерв, дори ако загубим единия блок на АЕЦ „Козлодуй“, заради авария, да се покрият нуждите на страната. Това каза служебният министър на енергетиката Николай Павлов на брифинг за състоянието на електроенергийната система в страната. Министър Павлов припомни, че вчера бе взето решение за възстановяване на износа на електроенергия. Той отбеляза също, че и газовият сектор няма проблеми с доставките и транзита.

Николай Павлов, служебен министър на енергетиката

Николай Павлов, служебен министър на енергетиката

По отношение на целите пред служебното енергийно министерство Павлов коментира, че те са постигане на физическата стабилност и подобряването на финансовото състояние на сектора.

„Има дружества, които са в отлично финансово състояние. Има и такива, в които има по какво да се работи. Беше назначен пълен анализ за всяко едно дружество, ежедневно разговаряме с ръководствата им, изискванията към тях са големи – оптимизация на паричните потоци. Първите резултати са на лице, но трябва да минат всички разговори, да приключи финансовата 2016 година и в края на месеца или началото на следващия ще обявим кое дружество, какви финансови резерви има“, посочи служебният министър.

По време на пресконференцията бе представен и новият зам.-министър на енергетиката Константин Делисивков, който ще отговаря за сигурността на електроенергийната система в страната.


Leave A Reply