Синдикът на „Корпоративна търговска банка“  изготви списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения. Това съобщават от банката.

В съобщението до медиите се посочва, че срещу длъжниците синдикът е предприел всички допустими от закона действия с цел възстановяване отпуснатите от банката кредити.

КТБ

От банката съобщават, че някои длъжници прехвърлят активи към трети страни и създават фиктивни задължения. Така затрудняват действията на КТБ по принудителното събиране на дължимите кредити.

Синдиците отбелязват, че Търговския и Имотния регистър показват движение на някои съществени активи на длъжници на КТБ АД, насочени срещу действията на банката за възстановяване на принадлежащите й суми.

В анализа са включени дружества, настоящи или бивши собственици на съществени активи. Такива са недвижими имоти и/или дялови участия в предприятия, имащи значение за попълване на масата на несъстоятелността, уточняват от банката.


Leave A Reply