„Топлофикация“-София ще обезщети потребителите си в източните квартали, но не и тези в западните – не.Директорът на „Топлофикация“-София Георги Беловски поиска от Столичният общински съвет да реши как да бъдат обезщетени потребителите.

Георги Беловски снимка: БГНЕС

Георги Беловски
снимка: БГНЕС

Ще бъдат обезщетени всички засегнати на топлорайон „Изток“, те не трябва дори да подават жалби, обясни Беловски. „Топлофикация“-София обеща всички да получат компенсация, при това без да се взима предвид правилото за след четиридесет и осмия часа от прекъсването. По думите на Беловски било сложно да се каже с колко пари ще бъдат намалени сметките.

Във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов е назначена извънредна проверка.

Иван Иванов снимка: БГНЕС

Иван Иванов
снимка: БГНЕС

След приключване на проверката ще бъде изготвен публичен доклад. При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.

 


Leave A Reply