Поисканият от премиера одит на министерството и проверка на обществените поръчки са вече извършени, заяви служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова. При извършения одит не са констатирани нарушения. Според нея са пуснати за изпълнение обществените поръчки, без извършването на които няма да може да функционира министерството.

mosv

Ирина Костова и Ивелина Василева

Костова посочи приоритетните задачи на служебния кабинет в ресор екология. Като според нея акцентът е председателството на Съвета на ЕС, програма „Околна среда“ и продължаване на дейностите по опазване на атмосферния въздух и управление на отпадъците, както и екоинвестициите.

Ирина Костова– служебен министър на околната среда и водите

Ирина Костова– служебен министър на околната среда и водите

Заради продължителни процедури по обжалване, прегледът по изпълнението на проекти по международните програми са констатирали два рискови проекта, изпълнявани по Норвежката програма от Изпълнителната агенция по околната среда, които са свързани със секторите води и биоразнообразие. Стойността на двата проекта е около 2,2 млн. евро. Министър Костова посочи, че се прави всичко възможно те да приключат в предвидения срок 20 април 2017 г.


Leave A Reply