Новата Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) вече има сайт. Платформата www.e-gov.bg е разработена от „Информационно обслужване“ АД. Тя позволява бърз и лесен достъп до основна информация за структурата, функциите, задачите, приоритетите и политиките, реализирани от държавната агенция, за ускорено въвеждане на електронното управление в България, съобщават от агенцията.

На страницата ще бъде публикувана информация за системите и регистрите, поддържани от ДАЕУ, информация за медиите, както и препратки към националните и международните структури, отговорни за реализацията на политиките за електронно управление, включително в сферата на киберсигурността.

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) е към Министерския съвет и беше създадена в края на миналата година след промени в Закона за електронното управление. Амбицията е под нейното ръководство постепеннно да преминат държавните регистри и услуги.


Leave A Reply