Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за изборите за народни представители за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, решиха от Централната избирателна комисия. Пред секция следва да се поставят обозначителни знаци.

hjksl,vcfdh

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция, като подпише декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в избирателните списъци. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, това прави член на комисията.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели, като и не може да бъде член на СИК или политически обвързан.

До 18 март районните избирателни комисии следва да оповестят чрез медиите къде ще са секциите за хора с увреждания и да осигурят условия за достъп до тях.


Leave A Reply