20 училища в България ще бъдат т.нар. посланици на Европейския парламент. Започнаха дейностите по тази програма за учебната 2016-2017 година. Първите участници са общо 20 училища от областите Пернишка, Софийска и София-град, съобщиха от Европарламента.

Европейски парламент, Брюксел

Европейски парламент, Брюксел

Фокусът на програмата е да бъде изграден опознавателен модел сред младите, за да могат да се информират какво представляват европейските институции, каква е структурата на ЕС и ролята на България в него.

26-то СОУ училище
На 6 февруари 2017 г. изтече определеният срок за кандидатстване за учебните заведения, желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на ЕП.

 


Leave A Reply