Прегледът от трите седмици показва, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е в сравнително добро състояние. Това съобщи на пресконференция служебният министър на регионалното развитие и благоустройство Спас Попниколов. Той припомни, че докладът от проведената проверка на обществените поръчки от 2016 година е предаден в Министерски съвет, като одиторите са регистрирали съмнения за нередности при някои от тях – “Промените в ръководството на МРРБ не предизвикаха сътресения в системата и тя продължава да работи“, заяви Попниколов.

Спас Попниколов

снимка: БГНЕС

Регионалният министър присъди добра оценка на оперативна програма „Региони в растеж“ на фона на останалите, като посочи, че трябва да се ускорят процесите на разплащане по програмата, по която са договорени над 50% от средствата. Един от основните приоритети на Попниколов е водната реформа и той обеща, че лично ще провери напредъка на проектите за язовирите, финансирани със заема от Световната банка – “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е друг приоритет в работата на ведомството“, коментира министърът.

Виолета Комитова

снимка: БГНЕС

Заместник-министър Виолета Комитова обясни, че програмата има принос към намаляване на общото енергопотребление в страната и е неразделна част от икономиката, в която са интегрирани десетки фирми – “Два милиарда лева има по тази програма, като тя е насочена към 150 000 жилища и около 340 000 български граждани“, добави тя и посочи, че сред проблемите са необосновано високите референтни стойности в левове на квадратен метър за саниране на една сграда, като отчете, че частично това е коригирано – от 290 лева до 140 лева на квадратен метър. По думите й този дефект донякъде е отстранен. Вторият проблем е свързан с методическите указания за допустимите дейности, които трябва да се заложат в проектите, и в тях има такива, които се определят след тълкуване. В програмата не са заложени достатъчно ефективни мерки за контрол по изпълнението й.
Друг проблем е свързан с лавинообразния интерес към програмата – далеч над финансовите й възможности.

саниране, сгради

снимка: БГНЕС

Сред причините за този нарастващ интерес е това, че въпреки че МРРБ предупреждава ББР да преустанови сключването на договори за целево финансиране, тази информация не достига да кметовете и те продължават да работят по нея. Решаването на този проблем обаче е във възможностите на следващо постоянно правителството. Спас Попниколов съобщи новината, че сега се анализират данните за 257 сгради за това кои дейности са допустими или недопустими – “Търси се решение на въпроса, няма да пострадат гражданите“, допълни министърът. В отговор на въпрос той отговори, че експерти от междуведомствени работни групи до 6 март трябва да излязат със становище какви спешни мерки за безопасността на шестнадесетте тунела с над средното ниво на риск, трябва да бъдат предприети.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството снимка: БГНЕС

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
снимка: БГНЕС

Относно нарушенията в обществените поръчки в ресорното ведомство от министерството посочиха, че те не са от такъв характер, че да се отнесат към Прокуратурата, АДФИ и Сметната палата, а по-скоро са нарушения, които биха могли да се избегнат и поръчките да вървят по-бързо. Министър Попниколов определи тези нарушения по-скоро като несъществени. Заради сигнали за затруднена работа с Агенцията по геодезия, картография и кадастър от днес за изпълнителен директор на Агенцията е назначена Мима Чалева, която има опит в агенцията като главен секретар. Тя има ангажимент в срок от седем дни да извърши проверка и предложения за подобряване на работата.


Leave A Reply