Европейският парламент прие проект на регламент, според който всички граждани на Европейския съюз и на трети страни, които преминават през външните граници на съюза, трябва да бъдат проверявани в няколко бази данни. Досега това се правеше само за гражданите на трети страни. Целта е да се установи дали влизащите в Европа – независимо чий граждани са – не са заплаха за нейната сигурност. В пленарната зала българските евродепутати Мария Габриел, която е и заместник-председател на Групата на ЕНП, и Емил Радев призоваха България да получи абсолютно пълен достъп до Шенгенската информационна система.

„Нашият основен приоритет е сигурността на европейските граждани. Това минава през задължителни и системни проверки по външните граници на съюза. Гарантиране сигурността на Европа означава гарантиране сигурността в и на България. Това повдига допълнителния въпрос за достъпа до Шенгенската информационна система и за необходимостта държави като България, които са извън Шенген, но пазят външната граница на съюза, да имат достъп до тези бази данни, за да може това, което имаме като цел – предотвратяване на терористични атаки, по-добър обмен на информация и повишаване и укрепване на сигурността на Европа, да може да се случва. Затова България има нужда да разполага с пълния набор от инструменти. Липсата на обмен на информация продължава да бъде една от пречките за осигуряване на по-голяма ефективност на Европа. Давайки достъп на България до Шенгенската информационна система със сигурност ще бъде една важна стъпка напред в правилната посока“, каза Мария Габриел.

„Въвеждане на систематични проверки по външните европейски граници е начинът, по който може да се предотврати терористичната заплаха, защото така службите ще имат информация както кой влиза в Европейския съюз, така и кой излиза на път за конфликтните зони. Опитът на България тук е много голям и европейските институции трябва да се поучат от него. Когато българските служби имат достатъчно информация за лица, засечени с тероризъм, ние успяваме винаги да реагираме, което води до извода, че България трябва да има пълен достъп до Шенгенската информационна система и всички държави по външните граници на Европа трябва своевременно да бъдат приети в Шенгенското пространство, за да има сигурност за всички европейски граждани“, коментира пък Емил Радев.


Leave A Reply