„За момента няма опасност от спиране на нито една от оперативните програми, средствата се усвояват добре, настоящия програмен период вече навлезе в активната си фаза.“ Това посочи служебният вицепремиер по европейските фондове Малина Крумова пред телевизия „Европа“.

Малина Крумова

Снимка: БГНЕС

„Имаме в сравнение с останалите държави-членки едно добро ниво на договаряне на средствата. Над 30 процента от всички средства по оперативните програми са вече предоставени в договори за безвъзмездна финансова помощ към бенефициентите“, информира още Крумова. Тя заяви, че и при изразходваните и изплатените средства при бенефициентите също нивото е добро.

Европейската комисия Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Европейската комисия
Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

По думите и има идентифицирани области, в които са необходими подобрения, но е налице необходимото време за корективни действия. По отношение на Оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж, служебният министър коментира, че там ситуацията е техническа. Относно доклада на ЕК, който цитираше служебният министър на образованието Денков, вицепремиерът подчерта, че той е само предварителен.

Малина Крумова, Илко Семерджиев

Снимка: БГНЕС

„Той дойде на един ранен етап, преди да се представят искания за средства в ЕК, което даде възможност тези пропуски със системен характер да бъдат отстранени преди да заявим плащания. Хубавото в случая е, че ако експертите бъдат оставени да си свършат работата при отстраняването на тези рискове, на тези идентифицирани пропуски и дефицити на структурата на управление на програмата, реално погледнато може да очакваме, че няма да има сериозна финансова щета за програмата“, заяви Малина Крумова.


Leave A Reply