Националният рамков договор (НРД) в здравеопазването за 2017 г. бе подписан в Министерство на здравеопазването. Преговорите за подписването му започнаха преди две седмици между представители на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС).

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев заяви, че определено се е дала тенденция за увеличаване значимостта на извънболничната помощ, да се стопира дефицитът за здравноосигурителни плащания за 2017 г.5349778

Над 13 млн. увеличението в доболничната помощ. 1,613 млрд. лв. са средствата за болнична помощ. Създаден е 3% буферен механизъм, който от своя страна позволява болниците да се отчитат на три месеца и на практика да работят без лимити. Намаляването на цените на пътеките, довели до преразход, ще се определя от размера на надвишаването на въпросния 3% буфер.

Шефът на НЗОК д-р Глинка Комитов посочи, че започва обръщане на пирамидата към извънболничната помощ. За първи път от 18 години насам се постигна договореност с БЛС за самоконтрол. Самоконтролът трябвало да ограничи надлимитната дейност, като се дава възможност на изпълнителите на болнична медицинска помощ да могат да надхвърлят до 3% стойностите на индивидуалните им договори. Именно в рамките на тези 3% се изразявал самоконтролът, който Глинка Комитов определи като „дамоклев меч“.5321595

При надхвърляне на лимитите, ще последва ново договаряне. Болниците ще имат на разположение 137 млн. лв., без да се наказват лечебните заведения. След това ще се преминава към договаряне и намаляване на цените на пътеките, довели до този преразход. След предоговарянето при надхвърлянето на тези от 133 238 млн. лв. на месец, плащани от НЗОК, сумата за болнична помощ щяла да падне на 132, 800 млн. лева.

Служебният здравен министър д-р Илко Семерджиев заяви, че е бил положен колосален труд, най-вече на ниво работни групи. „Аз наистина исках да бъда гарант. Мисля, че успях“, заяви здравният министър Семерджиев. Той определи успехите на двете преговарящи страни като изключителни. Така с договора се бягало „от административно-командния модел“ и се връщало договорното начало.


Leave A Reply