На днешната дата отбелязваме 138 години от обявяването на София за столица на България. От 1879 година насам градът увеличава значително населението, своята площ и променя облика си през всичките тези години. Една година след Освобождението на града от османско владичество се провежда първото Учредително събрание. На 3 април 1879 година София е избрана за столица на възстановената българска държава.

b0573df807f25b70760d16c572bf52cc

снимка: ”Стара София”

Проф. Марин Дринов предлага идеята градът да стане столица, смятайки като едно от най-големите предимства на София, че тя е разположена на най-важния път на Балканския полуостров, свързващ Изток и Запад, и заема важно стратегическо положение. В близост se намира и каменовъглената мина в Перник, която след Освобождението започва да доставя въглища за индустрията, транспорта и битовите нужди на обикновените хора.

софия, народен театърСлед Освобождението нашата столица става важен, но далеч не толкова добре развит град, колкото Пловдив в тогавашна Източна Румелия или важните индустриални центрове като Русе, Габрово, Сливен и Шумен, както и Търново, за който знаем, че е бил символ на българската държавност до 1393 година. Към 1878 година София има 11 694 жители, а общата й разгърната площ е 2.84 кв.км. В града има само две учебни заведения, седем църкви, 10 хана, 120 дюкяна, 62 механи, 19 фурни и 3306 частни къщи. По данни на НСИ до 31.12 2015 година, населението на столицата е 1 319 804 души. Населените територии на града се разпростират на повече от 240 кв.км.

Даниел Вачков

Доц. д-р Даниел Вачков, снимка: БНТ

Доц. д-р Даниел Вачков, специалист по Нова и съвременна българска история, разказва пред informo за историята на столицата.

Едно от важните решения на Учредителното събрание, което заседава от 6-ти февруари до 16-ти април 1879 година, е именно решението да избере столица за обновената българска държава след 1878 година. Изборът е в някакъв смисъл доста ограничен като се има предвид, че решенията на Берлинския конгрес определят твърде малки територии на възстановеното Княжество България и бъз съмнение София се очертава като една от най-сериозните, най-значимите кандидати. Разбира се, всички пътешественици, съвременници от онази епоха споделят, че в архитектурно отношение София не изглежда особено привлекателно. Но в крайна сметка изборът, направен от депутатите в Учредителното събрание, не се базира, не се основава на архитектурните особености на София, колкото на бих казал на два основни фактора.

На първо място, това е старата история на София като град със сериозни позиции още от времето на Късната Римска империя. Град, в който макар и за малко са избирали римски императори и който несъмнено още тогава е влязъл в световната история. В последствие градът заема важно място и през Средновековието, в средновековната българска държава като важна опорна крепост на българите в целия този западен регион. Разбира се, това, което също е от голямо значение и определя избора е важното стратегическо място. София е разположена на стар римски път, известен като Диагоналния път или същи така Via Diagonalis. Това означава, че София е град с големи перспективи за развитие на търговията и на контрол в целите тези райони. Но това, което изследователите смятат, че особено много натежава за избора на София през 1879 година на 3-ти април, това е посланието към бъдещите поколения, че София ще се превърне в център на българските земи, когато българите успеят да обединят всички територии. Тоест, макар тогава 1879 София да изглежда доста разположена в единия край на възстановената държава – западната й част, очакванията са били, че когато българите осъществят своето обединение, столицата ще стане центърът.

Присъединявайки Македония и земите на запад, така че това се приема и като един вид послание към поколенията, че трябва да постигнат начинанията на идеала. София постоянно трябва да напомня за така важната си роля пред българите. Разбира се, относно легитимността на избора с оглед принципа на приемствеността се е предполагало, че може да бъде Търново – втората българска столица и макар че в общественото съзнание се срещат тези, че едва ли не София е победила с един глас всъщност автентичните дневници на Учредителното събрание показват, че изборът на София е доста категоричен и не е стоял въпросът с един глас да е спечелил пред Търново. Но наистина това е била едната друга възмоност – дали България с оглед на идеята да покаже своята приемственост със Средновековната държава да си избере за столица Търново. Но в крайна сметка, както казах, София има по-ясно послание за бъдещите цели на младата държава. За едно развитие по посока на нацоналното обединение. А освен това и тогава са си давали сметка, че самото разположение на Търново не позволява чисто географски градът много да се разрасне, за разлика от София, която в това отношение няма много ограничения. От тази гледна точка това също е било от значение.

И макар София да не е изглеждала особено красив град след Освобождението, тя много бързо за около 25 години, централната й част ще придобие много европейски вид, което показва, че една архитектура може лесно да се промени, но не може да се промени мястото, където е определена столицата. Иначе сам по себе си такъв въпрос не стои, легитимност на приемствеността няма. Всяка държава може да реши да си смени столицата.Историята познава изключително много случаи, когато една държава сменя столицата си именно, за да покаже, че започва нещо ново, особено при смяна на религии, при смяна на външнополитически ориентации, при смяна на статут. Столиците са със символиен характер. В случай няма нкакъв проблем българите да си определят за столица София, макар тя формално да не е била столица през Средновековието. Но е била, макар и за не много време, един от центровете на синовете на комит Никола – това са Самуил и неговите братя, които си поделят управлението на все още свободните български земи. София еедин от центровете – Сердика, така че въпросът за приемствеността не определя легитимността на избора.

Екипът на informo проследи как протече празникът в столицата. Вижте в следващия репортаж.


Share Follow

Leave A Reply

  • Мета