Служебното правителство одобри проект за изменение на Техническото споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите-участнички в програмата „Европейски флот за въздушен транспорт” и упълномощи министъра на отбраната да подпише документа.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Споразумението предвижда издаване на годишно дипломатическо разрешение и прилагане на хармонизирани процедури, използвайки еднообразен формуляр на Европейския съюз. Разрешението е валидно за всички транспортни мисии, превозващи всички видове товари, с изключение на опасните, несъвместими с разпоредбите на Международната асоциация за въздушен транспорт и Международната организация за гражданска авиация.

самолет спартан

Приемането на измененията в Техническото споразумение ще позволи присъединяването към него на други държави-членки на ЕС и на държави по Шенгенското споразумение. Това ще разшири обхвата на приложението му и ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството между участващите държави при разработване и прилагане на по-ефективни и ефикасни механизми и процедури за издаване на дипломатически разрешения с цел съкращаване на сроковете за изпълнение на полетни мисии от военнотранспортната авиация и спестяване на авиационен ресурс.


Share Follow

Leave A Reply