С отпуснатите от МС близо 2 милиона лева до месец и половина ще бъдат изградени 8 кладенеца и ще бъдат ремонтирани 2 водопровода в Хасково, за да се реши проблемът със замърсените с уран води, съобщи кметът на общината Добри Беливанов.

Пред ТВ Европа той заяви:

“Те са целеви средства за изграждане на 8 кладенци за вода и ремонтиране на два водопровода, които ще довеждат водата от тези кладенци до градската мрежа. Те дублират съществуващи кладенци. За около месец и половина би могло да се изградят тези кладенци, така казват експертите, и ще се реши въпросът”.


Ако не бъдат изградени водопроводите, е възможно на община Хасково да бъде наложен режим на водата, съобщи още Беливанов.

“ВиК казват, че вероятно може да се мине на режим, защото в момента подаваната вода към града е по-малко със 140 литра на секунда, което довежда до намаляване на водата в резервоарите и постепенно е възможно да се мине към режим”.


Със затварянето на замърсените кладенци в Хасково и изграждането на новите проблемът с урана е на практика разрешен, но ще бъдат необходими и по-дългосрочни мерки, смята главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.

“За по-трайно решение на проблема предполагам, че ще трябва геолозите, инженерите, хидрогеолозите да препоръчат мярка. Дали това ще е пречистване на водата, дали търсене на съвсем нови водоизточници в близост до Хасково, те не са много възможностите, или дори изграждане на тръбопровод от много по-далечни зони”.


Share Follow

Leave A Reply