Дружеството ”Булгаргаз” ЕАД обяви своя прогноза за поевтиняване на природния газ с 6% от 1 октомври тази година, става ясно от съобщение на сайта на дружеството.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Прогнозната цена на природния газ за ­­четвъртото тримесечие на 2017 година, образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 година за регулиране на цените на природния газ е 347.99 лв./куб, м. (без пренос, акциз и ДДС) – намаление с 22.22 лв./куб. м. (6.00 %) в сравнение с прилаганата през третото тримесечие на тази година.

газ

снимка: БГНЕС

Намалението се дължи на по-ниския курс на лева спрямо щатския долар. Окончателното предложение на дружеството за утвърждаване цената на природния газ за четвъртото тримесечие ще бъде внесено в КЕВР на 8-ми септември.

 


Share Follow

Leave A Reply