Антикорупционното звено на прокуратурата прецизира обвинението на бившия енергиен министър Румен Овчаров по разследването, известно като делото за “Мини Бобов дол”, съобщи пресцентърът на звеното. След изготвяне на съдебно-икономическата експертиза на Овчаров е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, от която за държавното дружество са последвали щети в размер на 8 940 231.47 лв.
Румен Овчаров
Разследването е установило, че въпреки задълженията си като министър на икономиката и енергетиката и принципал на “Мини Бобов дол” той не е упражнил достатъчно контрол върху работата на изпълнителния директор на дружеството, който не е предприел действия по събиране на вземания от договора за наем с “Ораново” ООД и не е извършил действия за подобряване на финансовото състояние на фирмата. Щетите за нея представляват неплатени наемни суми от договора, режийните разходи по производствената дейност и разликата между фактуриран наем и начислени амортизационни отчисления от “Мини Бобов дол”.

Румяна Арнаудова снимка: БГНЕС

Румяна Арнаудова
снимка: БГНЕС

На практика Румен Овчаров е подарил държавни богатства на едно частно дружество. Това заяви на брифинг прокурор Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор. Тя уточни, че новото обвинение е прецизирано с оглед на стойността на щетата, която е настъпила за мината. „Стойността на щетите е установена посредством изготвената съдебно-икономическа експертиза“, аргументира се прокурор Арнаудова. „Ако при първоначалното обвинение бяхме установили, че щетата е в размер на около 4.5 млн. лева. Сега, в резултат на изследването на вещите лица установихме, че щетата за „Мини Бобов дол“ е в размер на близо 9 млн. лева“, допълни още тя.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Внесена е конкретизация и по обвинението на Румен Овчаров за извършено от него престъпление по служба в периода 31 май 2006 г до 26 февруари 2007 г. Според прокуратурата преди 11 години – в края на май, той е превишил властта си като е дал разрешение на “Мини бобов дол” ЕАД да сключи договор за наем с “Ораново” ООД, като по този начин е иззел правомощията на Министерския съвет. По силата на този договор е дадено право на “Ораново” да организира и управлява подготовката и изземването на запасите от въглища в мината и е нарушен Законът за концесиите. Настъпили са значителни вредни последици за “Мини Бобов дол” и държавата, които се изразяват в осъществен неконтролиран и незаконен добив на подземни богатства – изключителна държавна собственост, създадена възможност от засягане на живота и здравето на населението.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Румен Овчаров не се е съобразил с разпоредбите на Закона за подземните богатства, според който концесията е следвало да се предостави на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация и притежават необходимите технически, управленски и финансови възможности. Бившият министър на енергетиката е предложил на правителството да вземе решение за прехвърляне на права и задължения по невлязъл в сила концесионен договор на “Мини Бобов дол” от държавното дружество на “Ораново” за срок от 35 години. Освен това на 26 февруари 2007 година Овчаров е сключил допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия на “Мини Бобов дол” и от това са настъпили значителни вредни последици за дружеството и държавата, след като то е било лишено от предмета си на дейност.


Share Follow

Leave A Reply