СГС върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Трайчо Трайков, Симеон Дянков, Иво Прокопиев, Петър Василев, Любомир Евстатиев и Радослав Рачев. Съдия Костадинка Костадинова прекрати съдебното производство и изпрати делото на СГП за отстраняване на съществени нарушения, които са довели до ограничаване на процесуални права на обвиняемите, съобщават от съда. В обвинителния акт не са описани конкретни факти, че Рачев, Евстатиев и Василев са действали в съучастие. 

прокуратура

По отношение обвинението спрямо Иво Прокопиев и Симеон Дянков липсват изложени факти, от които се извежда твърдението, че в инкиримирания период те са действали с цел да набавят на „Булброкърс“ ЕАД облага в размер на 1 276 618,85 лв. по договор за извършване на посреднически услуги. От уточнение се нуждае и инкриминирания спрямо двамата период. Не са описани и конкретни данни, че Дянков и Прокопиев са действали в съучастие.

 

Дянков

През януари, тази година, бившият финансов министър Симеон Дянков беше обвинен от прокуратурата, че е превишил властта си при тази сделка. Наредил е на директора на Агенцията по приватизация да възложи оценка на акциите не на лицензиран оценител, а на инвестиционния посредник „Булброкърс”. Така, според прокуратурата, Дянков облагодетелстват фирмата с над 1 милион лева.

Освен това парите не отишли в Сребърния фонд, както е по закон, а в бюджета. Тогава прокуратурата се мотивира, че по този начин са нарушени интересите на пенсионерите.

Към момента според съда е налице неяснота в обвинителния акт относно размера на вредите, причинени на държавата, как се формират, от кого са причинени, как и с кое деяние и кои факти формират извод за това.

Трайчо Трайков

Трайчо Трайков

По обвинението, повдигнато срещу Трайчо Трайков, липсва конкретика дали той е бил запознат с действията и решенията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и с анализа на инвестиционния посредник за определяне на стойността на предложените за продажба акции, преди да даде разрешение за извършване на разпоредителните сделки.

Съдът констатира и липса на описание какво е трябвало да направи Трайков, за да защити държавния интерес, и да постигне печеливша продажба и то в периода, за който му е повдигнато обвинение.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7 срок от съобщаването му, пише на страницата на СГС.


Share Follow

Leave A Reply