Парламентът одобри бюджетите за 2018 г. на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министеството на земеделието, храните и горите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на младежта и спорта и Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Не беше прието нито едно от предложенията на опозицията по бюджетите на министерствата.

Министерство на туризма

Депутатите продължават с второто четене на текстовете от законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. За политика за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. са предвидени 3 300 000 лева в бюджета на ресорното министерство. За политика в областта на устойчивото развитие на туризма са отделени 16 707 100 лв., която ще се реализира с две програми на Министерството на туризма – “Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” и “Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”.

снимка: Канал 3

снимка: Канал 3

В бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са предвидени 175 млн. лева за “БДЖ Пътнически превози” и 17 562 000 лева субсидия за “Български пощи” ЕАД. В бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите са отделени 17 млн. лева за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на “Напоителни системи” ЕАД.  В момента парламентът обсъжда бюджетите на държавните агенции и комисии за следващата година.


Share Follow

Leave A Reply