„Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще получи функции по отношение на търговията на едро на организирания борсов пазар на електроенергия. В момента Министерството на енергетиката е представило за обществени консултации Проект за промяна в Закона за енергетиката. В същото време и от КЕВР готвят становище, в което ще бъдат разписани детайлно правомощията на енергийния регулатор“, каза председателят на КЕВР Иван Иванов по време на днешното заседание на подкомисията за наблюдение на дейността на КЕВР към парламентарната Комисия по енергетика.

снимка: Transmedia.bg

снимка: Transmedia.bg

Иван Иванов се надява в следващите месеци Народното събрание да приеме тези промени, за да може КЕВР да получи тези правомощия. Освен това той ще поиска от правителството в лицето на финансовия министър и допълнителни средства за създаването на отдел, който да се занимава изцяло с тези функции. Председателят на КЕВР поясни, че регулаторът ще получи правомощия единствено за мониторинг на пазара на едро на електроенергия. „След увеличаването на количеството електроенергия на борсата нашите отговорности безспорно ще нараснат, защото трябва при такъв централизиран пазар да бъдем особено бдителни, за да не се допуснат нарушения“, заяви Иванов.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Иван Иванов припомни, че още през 2011г. Европейският парламент и Съветът приемат Регламент 1227/2011 или „REMIT“, който е посветен на интегритета и прозрачността на търговията на едро с електроенергия в рамките на Европейския съюз. До 2016 г. този регламент не е бил разглеждан и не е било предвидено неговото въвеждане в българското национално законодателство, защото едва със създаването на Българската независима енергийна борса в страната вече има пазар на едро на електроенергия.

КЕВР

Той отбеляза, че този регламент изисква своето въвеждане в националното законодателство, за да има пряко действие като рамка. В същото време този регламент трябва да бъде съобразен с особеностите на всяко национално законодателство. След въвеждането на този регламент в българското законодателство, КЕВР ще получи сериозни правомощия за разследване при нередности на пазара на едро на електроенергия.


Leave A Reply