Комисията по здравеопазване в Народното събрание прие единодушно на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С него се регламентира редът за установяване на липса на лекарства при паралелен износ. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) вече ще може да издава забрана или ограничаване на износа на липсващи за българските пациенти медикаменти. За първи път ще бъде създадена информационна система, която ще следи движението на лекарствените продукти.

аптека, лекарства

Предвиждат се по-високи санкции, при извършване на нерегламентирана търговия с лекарства, включени в ограничителния списък, като за търговците на дребно глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв. при първо нарушение и от 25 000 до 35 000 лв. при повторно нарушение , а при търговците на едро имуществената санкция е в размер на от 10 000 до 25 000 лв., и при повторно нарушение – отнемане на разрешението за търговия на едро със заповед на ИАЛ. За всеки, който извърши износ на лекарствени продукти в нарушение на разпоредбите за износ на лекарствени продукти от закона е предвидена глоба, съответно имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.

самолет спартан

В рамките на блиц-контрола министър Ананиев отговори на депутатски въпрос относно ползването на военни въздухоплавателни средства за нуждите на Министерството на здравеопазването (МЗ). „В момента Министерството на здравеопазването извършва медицински полети, ползвайки военния самолет „Спартан“, като за миналата година случаите, за които е бил ползван, са девет. Към министъра на отбраната е създадена междуведомствена комисия, която има за задача да изготви план как част от осемте „Кугър“, които трябва да бъдат ремонтирани, да бъдат преоборудвани за нуждите на МЗ“, коментира Ананиев.

хеликоптер

Министерството на здравеопазването има за задача да определи каква техника и медицинска апаратура са необходими за оборудване на хеликоптерите, които ще ни бъдат предоставени. Експерти от Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите ще направят разчети на сумите, които са необходими за ремонтирането и преоборудването на машините. Докладът до премиера ще бъде публичен, което ще гарантира пълна прозрачност, стана ясно още от думите на министъра.

снимка: mariaradeva.com

снимка: mariaradeva.com

Относно обучението на парамедици Кирил Ананиев обясни, че то се провежда в 20 лицензирани центъра в страната, като два от тях са разкрити на територията на лечебни заведения – Център за спешна медицинска помощ София и многопрофилната болница в Русе. След като през 2016 г. бяха приети държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия парамедик, обучението се провежда в три степени на квалификация, като според степента ще осъществяват дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка на състоянието на пациента, поддържане на жизнените функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Парамедиците ще могат да работят и в центровете за спешна помощ“, заяви здравният министър. 46 парамедици са обучени по програма на Министерството на труда и социалната политика и от тях вече има назначени в спешните центрове в Кърджали, Пловдив, Разград, Смолян и Търговище. 37 са местата за парамедици за 2018 г., обявени от центровете за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. „Осигуряването на необходимия човешки ресурс в системата на спешна помощ е приоритет на настоящия екип на МЗ“, беше категоричен Ананиев.

снимка: Huffington Post

снимка: Huffington Post

На въпрос за дълговете на лечебните заведения, здравният министър коментира, че общият размер на задълженията на държавните болници към 30.11.2017 г. е 439 млн. лв. Спрямо края на 2016 г. нарастването на задълженията е с 22 млн. лв., или 5,25 %. Най-голям дял в общите задължения имат едноличните акционерни дружества – 245 млн. лв. Общият размер на просрочените задължения на всички лечебни заведения с над 50% държавно участие към 30.11.2017 г. е 157 млн. лв. Нарастването спрямо 2016 г. е със 7 млн. лв., или 4,5%. Към края на 2017 г. общите задължения на общинските болници възлизат на 98 млн. лв. Спрямо 2016 г. увеличението е с 6 млн. лв., или 6,12%. Просрочията възлизат на 43 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече спрямо 2016 г., или 2,3%.


Leave A Reply