Поехме ангажимента да окажем методическа помощ на всички общински ръководства, за да могат да направят всичко, което е необходимо, за да се преструктурира и оптимизира работата на общинските болници. Не казвам на всички, защото има добре работещи, но там, където е необходимо. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, който взе участие в разискванията по отправеното към него питане от народни представители относно стратегията за запазване и развитие на общинските болници, предаде „Фокус”.

По думите на Кирил Ананиев дебатът за общинските болници е важен и необходим, но закъснял. „Важен е, защото общинските болници имат своето място в болничното лечение на българските граждани. Общинските болници, за да водим дебат днес за тях, показват, че имат проблеми – структурни, управленски, кадрови, финансови. В много от случаите тези проблеми са комплексни”, обясни министър Ананиев. Той поясни, че е поел ангажимент да направи пълен анализ на бюджета на министерството и всички възможни и целесъобразни икономии да бъдат насочени към увеличаване на размера на финансиране на общинските болници.

снимка: Financial Tribune

снимка: Financial Tribune

Министър Ананиев поясни, че към края на миналата година неразплатените разходи на общинските болници възлиза на 98 млн. лева, в това число и 43 млн. лева, които са просрочени към кредиторите и длъжниците. „Този процес е много дълъг, около 10 години, в който болниците са ставали във все по-лошо и по-лошо финансово състояние. Питам, защо през всичките тези години не са се предприели необходимите мерки?”, допълни още министърът на здравеопазването.


Leave A Reply