Според ежегодна класация на демокрацията по света на престижното англоезично издание „The Economist“ България за поредна година се нарежда сред най-демократичните страни. В десетото издание на престижната класация се стига до заключението, че нивата на демокрация в глобален мащаб продължават да спадат, като по-малко от 5% от света живее в пълна демокрация.

Индексът на демокрацията се измерва според 60 индикатора, разделени в пет широки категории. В изследването за 2017 година става ясно, че една трета от света живее под авторитарно управление, с голям принос на Китай към тенденцията. Като цяло през 2017 година 89 от 167 страни са получили по-нисък резултат от предишната година. The Economist

България е сложена в графата „демокрации с недостатъци“, заедно със страни като САЩ, Южна Корея, Япония, Италия, Франция, Португалия, Гърция, Чехия и Словакия. Оценката на страната ни за 2017 година е 7,03 от 10, като има леко повишение на оценката спрямо предходната година. По-демократични от България с оценки от 8 до 10 са скандинавските страни, Швейцария, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Германия, Великобритания, Нидерландия и Австрия.  За поредна година, от създаването на класацията до днес, като най-демократична страна в света е определяна Норвегия.Норвегия Norway_M_20170616025455

На Балканите Гърция е най-демократичната страна с оценка 7,29, следвана от България. В останалите балкански страни се отчита поредна година на спад в индекса на демокрацията, с изключение на Македония и Албания, където има леко подобрение от предходната година. С изклчение на Турция, като най-недемократична страна на Балканите е определяна Босна и Херцеговина с резултат от 4,87 за 2017 година. hN1P4jN

В Европа най-недемократичните страни за поредна година са Русия, Беларус, Азербайджан и Турция. И четирите страни отчитат поредна година на спад в идекса на демокрацията. Турция попада в графата на хибридните режими, докато останалите три страни са определяни като авторитарни режими. В световен мащаб като най-недемократична държава очаквано е определена Северна Корея с оценка от 1,08/10, следвана от Сирия, Чад, Централна Африканска Република и Конго.

PYONGYANG, NORTH KOREA - APRIL 02: Propaganda mural painting is seen outside People(degrees)?s Palace of Culture on April 2, 2011 in Pyongyang, North Korea. Pyongyang is the capital city of North Korea and the population is about 2,500,000. (Photo by Feng Li/Getty Images)

Feng Li/Getty Images

Най-висок ръст в индекса на демокрацията за една година отчита Гамбия. Африканската държава е управлявана 22 години под формата на диктатура, като през предната година за пръв път започва преход към демокрация. Промяната във властта изчаква страната с цели 30 места в класацията. Най-голям спад в индекса на демокрацията за 2017 година отчита Венецуела. Южноамериканската страна променя статута си от хибридна демокрация на авторитарен режим през последната година.

Пълна информация и индекси за световния индекс на демокрацията на „The Economist“ може да видите тук. 

 


Leave A Reply