Депутатите приеха като извънредна точка още днес на второ четене промени в Закона за обществените поръчки, според които за лекарствени препарати, които са без алтернатива и липсват на нашия пазар, болниците няма да провеждат процедура. Целта е да се осигури навременно лечение на пациенти, за чиито заболявания друг вариант на третиране няма.

аптека, лекарства

Казусът касае предимно редките заболявания, при които започването на адекватна терапия не търпи отлагане. Това налага осигуряването на необходимите медикаменти в изключително кратки срокове, се посочва в доклада на Комисията по здравеопазване. За да се избегне обществената поръчка, съответните препарати трябва да са включени в списък по член от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Leave A Reply