Да не се начисляват лихви при забавяне на плащане за парно, докато не излезе изравнителната сметка. Това е едно от предложенията на Комисията за защита на конкуренцията за промени в Закона за енергетиката и наредбата за топлоснабдяване.

снимка: БНР

снимка: БНР

Експертите предлагат да се премине от сегашната изчислителна система чрез формули към измервателна – посредством контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция при разпределянето на енергията. Друго проектоизменение предвижда отпадане на забраната за сваляне на радиатори. Ограничението в Закона за енергетиката бе въведено, за да се спрат кражбите на топлинна енергия. Мотивът бе, че има недобросъвестни абонати, които махат радиаторите с измервателни уреди и през отоплителния сезон слагат такива без уреди.
снимка: news-bulgaria.info

снимка: news-bulgaria.info

Сред предложенията на Комисията за защита на конкуренцията е наемателите на жилища да имат право да са клиенти на топлофикациите със съгласието на собствениците. В момента е практически невъзможно дружествата да издават фактури на друго лице освен на собственика на имота, като се стига до злоупотреби от страна на наемателите с натрупани сметки. Другата основна промяна, която предлага Комисията за защита на конкуренцията, е да бъде отменено изискването фиксираният процент за сградна инсталация да се предлага от дружеството за топлинно счетоводство.


Leave A Reply