Средната работна заплата у нас продължава да се увеличава и в края на миналата година достига 1 123 лева. Най-голям е ръстът в сферата на „Образование“, а най-високи са заплатите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

С 10,6% нараства средната месечна работна заплата у нас през четвъртото тримесечие на 2017-та година спрямо същия период на предходната, показват данните на НСИ. Най-голямо e увеличението в секторите „Образование“ (18,5%), „Други дейности“ (14,5%) и „Административни и спомагателни дейности“ (14,4%). Така средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември – 1 078 лв., а за декември – 1 123 лева.

Най-високи са заплатите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 448 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 808 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 783 лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10,2%, а в частния – с 10,8%.


Leave A Reply