Младежката безработица остава едно от сериозните предизвикателства през ЕС. Сред причините тя да съществува са липсата на мотивация или правилно образование сред младите хора. Затова ЕС трябва да даде повече възможности на младежите да пътуват с цел образование, стаж или просто обмяна на опит, каза на конференция, посветена на инвестициите в хората, председателят на бюджетната комисия в ЕП Жан Артъс.

снимка: Капитал

снимка: Капитал

„През ноември миналата година ние убедихме страните членки, че трябва да вървим към конвергенция на законодателствата и практиките, свързани с професионалното обучение и стажуването. В ЕС трябва да има и специална програма за професионално обучение и провеждане на стажове, така че да можем да се възползваме по-добре от Фонда за регионално развитие, Европейския социален фонд, както и всички кохезионни фондове. Трябва да инвестираме не само в инфраструктура, но и в човешките ресурси“, заяви Жан Артърс.

снимка: НБУ

снимка: НБУ

През 2017 г. ЕС отбеляза 30-ата годишнина от началото на програмата за студентска мобилност „Еразъм“. От началото ѝ от нея са се възползвали над 5 млн. студенти. Според Андриана Сукова – директор „Инвестиции“ в ЕК, предоставените възможности биха подготвили младите за професиите на бъдещето. „Множество възможности съществуват не само за подобряването на квалификацията на младите хора, но също и за подкрепа на реализирането на техните собствени идеи. В момента виждаме значително изменение във формите на заетост – имаме все повече хора, които искат да работят сами, да направят своя трудов път по самостоятелен начин и със свой собствен избор. Така че инициативността на младите хора трябва да бъде широко подкрепена“, подчерта Сукова.

работа

В началото на февруари стартира и първата българска европейска програма за млади предприемачи – „Алеко“. Тя ще даде възможност на над 180 души от ЕС да пътуват на три континента и в продължение на до три месеца да стажуват във фирма по свой избор.


Leave A Reply