Административното правораздаване в България е „на четвърто място в информационното табло на Европейския съюз по бързина, което е показателно, че сме на четвърто място в Европа по бързина и качество на правораздаването в административното правораздаване“. Това каза председателят на Върховния административен съд /ВАС/ Георги Чолаков, който бе на състоялото се днес годишно събрание на Административния съд в Силистра, предаде БТА.

Според Чолаков по отношение на административното правораздаване няма никакви забележки от провеждания ежегоден мониторинг. „Липсват единствено законодателни промени, за да има по-равномерно натоварване на административните съдилища“, каза председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Георги Чолаков

Георги Чолаков

Той даде добра оценка за работата на Административния съд в Силистра, чиито резултати са „много добри като качество, като бързина и като прозрачност на правораздаването“.  В срок до 3 месеца са завършени над 90 на сто от делата в Административния съд в Силистра, показва отчетът на съда. Постъпилите през 2017 година 424 дела са със 76 повече от предишната година. Трайно намаляват касационните дела по Закона за административните нарушения и наказания. Но за сметка на това е много чувствителен ръстът на административните дела с предмет на оспорване актове на административни органи. Чувствително е увеличен броят на делата по протести на прокуратурата срещу нормативни актове с местно значение.


Leave A Reply