Парламентът ще разгледа промени в Антикорупционния закон на първо четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.

Законодателната инициатива е свързана с новите изисквания към общинските съветници, които бяха въведени с Антикорупционния закон. Според приетия вече закон те нямат право да бъдат еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети и на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са съветници. Внесените промени предвиждат тези изисквания да влязат в сила от 1 декември 2019 г. Идеята е изискванията да се отнасят към съветниците с мандат 2019 – 2023 г. Това е първата поправка в Антикорупционния закон, след като той влезе в сила само преди месец – на 23 януари тази година.
Народно събрание, парламент
На вниманието на депутатите се поставят и промените в Закона за обществените поръчки на първо четене. Целта на внесените промени е да бъдат изключени от приложното поле на закона договорите за дейности за поддържане на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип.

Двата законопроекта са внесени съвместно от парламентарните групи на ГЕРБ и „Обединени патриоти“. В 11.00 часа ще започне и петъчният парламентарен контрол.


Leave A Reply