Министър-председателят Бойко Борисов и генералният директор на Световната търговска организация (СТО) Роберто Азеведо обсъдиха партньорството на България в рамките на Световната търговска организация на среща в Министерския съвет. Премиерът посочи, че един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е да работи за укрепването на доверието в Световната търговска организация и утвърждаването на многостранната търговска система. В рамките на председателството България ще инициира дискусия в Съвета за перспективите пред търговската система и начините за по-ефективно функциониране на механизмите за уреждане на спорове.

20180227_Borissov_Azevedo (3)

Борисов изрази очакване, че на днешното неформално заседание на търговските министри от ЕС в София ще бъде обсъден конструктивен подход за продължаване на диалога с останалите страни членки на СТО, за да се намери начин за излизане от кризата, в която се намира организацията. По време на срещата премиерът Борисов подчерта, че България продължава да запазва икономическа и финансова стабилност и да предприема активни мерки за постигане на висок икономически растеж.

20180227_Borissov_Azevedo (2)

Той запозна госта си с резултатите от административната реформа, която правителството в момента провежда и с мерките за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, както и осигуряване на прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията, чрез ускорено въвеждане на електронно управление. На срещата беше отбелязан и ръстът в българския износ. В периода януари – ноември 2017 г. той се е увеличил с 11.8% спрямо същия период на 2016 г.


Leave A Reply