„По закон КЕВР ще може да провери дружеството, което ще купи активите на ЧЕЗ, чак след финализиране на сделката“,  каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов по време на брифинг във връзка с нормативните правомощия на Комисията по сделката за продажба на активите на CEZ Group в България. „Няма съмнение, че течащата в момента процедура за продажба на активите на ЧЕЗ в България предизвика голям обществен интерес. Искам да уточня, че КЕВР в своите действия се ръководи само и единствено от закона, както и от подзаконовата нормативна уредба“, подчерта Иван Иванов.

снимка: Transmedia.bg

снимка: Transmedia.bg

„Във връзка с това КЕВР има два случая, по които може да вземе отношение – ако се продава обособена част от лицензирано дружество (в случая няма такава, дружеството се продават в цялост) или ако купувач залага частично или изцяло активи на дружеството, с които то упражнява лицензионна дейност. Всички други правомощия могат да бъдат търсени в друга нормативна уредба и да засягат други органи на държавата. Искам обаче да отбележа, че към момента тече процедурата и сделката не е финализирана. Ако сделката бъде финализирана, тогава КЕВР има много ясно разписани правомощия, които са свързани с превантивен, текущ и последващ контрол на енергийното дружество, независимо от това кой е новият собственик“, каза още доц. Иванов и уточни, че това се прави за да се осигури на българските граждани и българския бизнес сигурност на доставките и качество на услугата.

чез

„След приключване на сделката дружеството попада на същия режим, в който са всички други дейности. КЕВР ще осъществява мониторинг върху неговото функциониране, за да има безпроблемно снабдяване с електроенергия и добро качество на енергийната услуга“, обясни доц. Иванов.

ток, електричество

„Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че няма да има катаклизми при определяне на цените след покупката на ЧЕЗ“, каза председателят КЕВР. „След финализирането на сделката за активите на ЧЕЗ ще бъде направена оценка на всички техни разходи и ако се наложи, ще бъдат коригирани параметрите за следващия 3-годишен регулаторен период, както направихме миналата година, защото разходите не бяха изпълнени в своята цялост. Заявявам го съвсем отговорно – хората не бива да се притесняват. Заемът, който ще вземе г-жа Върбакова, няма да натовари българските граждани и няма да се плаща през цената на тока“, обясни доц. Иванов.


Leave A Reply