България ще предостави хуманитарна помощ за Ирак, Сирия, Афганистан и Йемен, решиха министрите на редовното си заседание. Средствата в размер на 782 000 лв. ще се осигурят от бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ. Най-голям дял ще бъде насочен към Сирия, където ще бъдат разпределени 293 000 лв. За Афганистан и Ирак ще бъде отпусната помощ в размер от по 195 000 лв., а за Йемен – 97 000 лв, стана ясно след заседанието на Министерския съвет.

хуманитарна помощ

Средствата ще бъдат предоставени чрез съответни доброволни вноски към бюджетите на Международния комитет на Червения кръст, Международната организация по миграция, Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, Детския фонд на ООН. Предоставената от българска страна хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за възстановяване на региона и подобряване на условията на живот на гражданите там.


Leave A Reply