На 1 и 2 март 2018 г. във Велико Търново ще се състои Регионална среща на националните енергийни регулаторни органи на страните от Балканския полуостров, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор. Срещата се организира по инициатива на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Във форума ще участват делегации на Комисията за енергийно регулиране на Македония /ERC/, на Регулаторния орган за енергетика на Гърция /RAE/, на Агенцията за енергетика на Република Сърбия /AERS/ и на Регулаторната агенция за енергетика на Черна гора /REGAGEN/.

Регионалната среща е в рамките на провежданата от КЕВР стратегия за разширяване и активизиране на международните контакти за по-тясно взаимодействие с националните регулаторни органи на други страни. Комисията вече има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония и Черна гора и Грузия, както и с водните регулатори на Косово и Албания.

Сред основните акценти на многостранната среща ще бъде синхронизиране на регулаторните политики и обединяване на усилията на страните от региона в решаването на ключови въпроси по отношение на газовата свързаност за постигане на енергийна сигурност на региона. В специален панел ще бъдат обсъдени и възможностите за пазарно обединяване на пазарите за електроенергия в региона на Югоизточна Европа и в тази насока участващите делегации ще обменят мнения за готовността на отделните страни, както и за сроковете и изготвянето на план за действие.ток, електричество

Сред темите в дневния ред на Регионалната среща са актуални въпроси на Инфраструктурната газова свързаност на Балканите в контекста на стратегията за Енергиен съюз на ЕС /предложенията за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ/, както и Механизмите за разпределение на капацитет за нови газови междусистемни връзки между държави-членки на ЕС и трети страни. Ще бъдат изнесени презентации за развитието на националните газови пазари и готовността им в перспектива за участие в регионалния пазар на природен газ. В отделен тематичен панел участниците във форума ще разгледат развитието на проекта IGB за изграждане на междусистемната газова връзка „Комотини-Стара Загора“ като важна част от изграждането на Южния газов коридор, създаващ възможности за алтернативни маршрути и доставчици на природен газ за Балканите и Европа, уточниха от КЕВР.

Във фокуса на разговорите между националните регулатори на петте държави ще бъдат и рисковете за доставките на природен газ за региона и възможните варианти за действия. В тази връзка ще бъде обсъдено прилагането на общи мерки от страните-участнички, с което да не се допусне срив на доставките и застрашаване на тяхната енергийна сигурност.


Leave A Reply